Pumper

VICTOR · Centrifugal- og  tandhjulspumper

Selvansugende centrifugalpumper for rene og urene væsker
 • Horisontale et-trins centrifugalpumper med åbent løbehjul kan pumpe væsker med faste bestanddele op til 75 mm.
 • Det specielle design gør S-serien til en hurtig selvansugende pumpe. Bundventiler i sugeledningen er ikke nødvendig.
 • Pumpen selvansuger automatisk fra dybder på op til 7,5 m.
 • Let udskiftelige slidplader sikrer en stor modstandsdygtighed overfor slid.
 • Alle pumper er udstyret med udvendigt smurte mekaniske akseltætninger. Smøring forebygger skader under tørløb og stopper for utætheder langs med akslen.
 • Pumperne i S-serien kan leveres i flere forskellige materialer som støbejern, bronze og rustfrit stål.
 • Der kan leveres specialudførelser efter behov.
Tandhjulspumper for væsker med enhver viskositet
 • R-serien er indvendigt fortandede tandhjulspumper. Kapaciteten er direkte proportional med omdrejningstallet og er praktisk talt uafhængig af modtrykket.
 • R-pumperne giver et jævnt og ikke pulserende flow i begge omdrejningsretninger.
 • Afhængig af anvendelsen, vil pumperne blive leveret med pakket, blød akseltætning eller en mekanisk akseltætning. Desuden leveres specialudførelser med dobbelt mekanisk akseltætning eller med magnetkobling.
 • Pumperne er fremstillet i støbejern, rustfrit stål eller stål.
 • Specielle materialer og materiale-kombinationer kan leveres, hvis det er nødvendigt.
 • Special konstruktion for justering af rotoren giver en høj ydeevne. Pumpehuset kan leveres med varmekappe.

HMD · Pakningsløse, magnetkoblede centrifugalpumper

Magnetkoblede pumper har længe været det foretrukne valg, når der skal pumpes farlige eller miljøtruende væsker. Pumperne yder stor sikkerhed i kritiske driftssituationer i den kemiske, petrokemiske og farmaceutiske industri. Forklaringen er, at de er hermetisk lukkede og ikke lækker.

Princippet i magnetpumper er meget simpelt:
En magnetkobling driver pumpens løbehjul rundt uden nogen fysisk kontakt med motoren. Pumpeakslen og rotoren er neddykket i pumpemediet og afskærmet fra omgivelserne af en ikke-magnetisk skærm, som den magnetiske kraft føres igennem.


Der findes to typer magnetkoblede pumper med hver deres anvendelsesområder:

 • Den ene type er forsynet med kraftige, ægte jordmagneter, som er monteret på rotoren i form af en indre magnetring. Den indre magnetring, som er direkte forbundet med pumpens løbehjul, drives rundt af den ydre magnetring med samme omdrejningstal som elektromotoren. Denne synkrone magnetkobling er ekstremt effektiv, men begrænset til en maksimal drifttemperatur på 260ºC. 
 • I den anden type magnetkobling anvendes en momentring i stedet for den indre magnetring. Momentringen, som er direkte forbundet med pumpens løbehjul, drives rundt af den ydre magnetring med et lidt lavere omdrejningstal end elektromotoren. Dette design er ideelt for drift ved høje temperaturer. Momentringspumper kan arbejde ukølet med pumpemedier op til 450ºC. Denne type magnetkobling har en naturlig blødstarts-egenskab indbygget, hvilket også gør den velegnet til pumpning af viskose væsker.

NC · Normalsugende centrifugalpumper

NC pumper er standard normpumper beregnet for et meget stort antal anvendelsesområder for pumpning af rene og let forurenede væsker.

Pumperne er konstrueret for stor driftsikkerhed og minimalt behov for service..

Opbygget på en fundamentplade og med udtageligt led i afstandskoblingen mellem pumpehus og motor medfører, at pumpen nemt vil kunne serviceres.

Hele det roterende element med lejehus, aksel, løbehjul og akseltætning kan således samlet udtages for inspektion.    

K.E. JEPSEN
Hovedkontor
Ambolten 2
DK-2970 Hørsholm

(+45) 45 57 04 04
jepsen@jepsen.dk

Brønderslev afdeling  
Bredgade 108
DK-9700 Brønderslev

(+45) 98 80 09 09
jepsen@jepsen.dk

CVR-nr 72401115

© Copyright 2024 Handels- & ingeniørfirma K.E. JEPSEN